Schreiberlichkeiten

Knitrende lethed

Silkepapirstynd overflade
Uendelig lethed svæver
Tryk
Et blink fra destruktionen
En berøring før nedbruddet
Nedbrudt

Stilhed
Trykkes ind
Forcerer viljer
Larmende intetanende tilstedeværelse brydes
Af tomhed
Afgrænses af silke-papir-s-tynd
Overflade
Uendeligt svævende

 

Crackling lightness

silkthin tissue surface

infinite lightness floats

pressure

one blink from destruction

a touch before colapsing

colapsed

 

Silence

presses through

forcing wills

noisy unsuspecting presence breaks

an emptiness

enclosed by silkthin tissue

surface

infinite floating

Få Pust
Jeg ved godt jeg forsvinder
Pust!
Stød!
Flygtig uden aggression kontinuerlig

Samme hastighed
Svinger ud

Men flygtige stød relaterer til min
sandkornekvalitet får mig til at
Forsvinde
Uden du bemærkede det

Du føler det først virkelig – når du
Mærker sandkornene igen

 

 

Push

I know that I disappear

Puff!

Push!

Volatile without aggression continously

 

same velocity

swings

few

but volatile pokes relates to my

sandgrainquality is enforcing my

disapperance

without noticing

you were not really aware – until you feel the sandgrains again

 

 

Advertisement
This entry was published on May 29, 2014 at 6:06 pm. It’s filed under Art and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: